Miljö & Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Vi har ett eget system med miljöpolicy och kontroll anpassat för vår verksamhet, motsvarande ISO 14001. Vi verkar så långt vi kan för att produkterna vi säljer tillverkas på ett miljö- och etiskt rätt sätt t.ex. inte av barnarbetare och för att tillverkningsprocess och produkternas innehåll är godkända för användning inom EU. Vi använder enbart digital produktinformation och trycker inte upp produktkataloger i pappersform. Internt arbetar Vi som ett spjutspetsföretag vad gäller digitalt kontor. Vi verkar t.ex. för absolut minimal pappersförbrukning, av den anledningen utgår t.ex. normalt sett alla fakturor digitalt.

Kvalitetspolicy

Vi har ett eget system för kvalitetskontroll anpassat för Vår verksamhet, motsvarande ISO 9000. Vi försäkrar oss så långt Vi kan om att produkterna håller god kvalitet, vi är mycket måna om att våra kunder ska vara nöjda. Vi ser till helheten, våra leverantörer måste ha resurser för att kunna tillhandahålla god service för våra kunder. Vi ser även till leverantörens förpackning och transportbolagens hantering. Våra krav som vi ställer för att anta en leverantör och vårt eget kvalitetssystem är en ständig utvecklingsprocess. Vid alla förekommande supportärenden t.ex. vid reklamation har vi ett väl utformat ärendehanteringssystem. All form av kommunikation med vår support sker via mail då allt registreras och logförs i respektive ärende för att säkerställa hantering och bevakning.

Betalning

Nyhetsbrev, exklusiva erbjudanden.